Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Tin tức chung

KẾ HOẠCH TUẦN 26 ĐẾN 30

3/2/2018 8:18:38 AM
KẾ HOẠCH TUẦN 26 ĐẾN 30

                                                    KẾ HOẠCH TUẦN 30                       

          (Từ ngày 26/02/2018 đến 04/3/2018 )

       GV trực : Thầy Thắng                                

I/ Kế hoạch chung:   

      Toàn trường thực hiện chương trình tuần 25. Thực hiện nghiêm công tác dạy và học sau tết, chuẩn bị nội dung để sinh hoạt chuyên môn môn Âm nhạc toàn Huyện vào ngày 07/3, chuẩn bị các nôi dung để chuẩn bị cho ngày hội học sinh tiểu học vào ngày 05/3. triển khai lao động trồng rau màu và làm đẹp phong quang trường lớp.

 II/ Kế hoạch cụ thể: 

Thứ ngày

Sáng

Chiều

Trực BGH

2

26/02

Chào cờ

Dạy và học

Dạy và học

Sáng: 2 đ/c

Chiều: đ/c HT

3

27/02

Dạy và học

Dạy và học

Sáng: 2 đ/c

Chiều: đ/c PHT

4

28/02

Dạy và học

            Dạy và học

Sáng: 2đ/c

Chiều: đ/c HT

5

01/3

Dạy và học

Dạy và học

Sáng: 2đ/c

Chiều: đ/c PHT

6

02/3

Dạy và học

Giao ban

Dạy và học

Sáng: 2đ/c

Chiều: đ/c HT

7

03/3

Tổ chức đi viếng mộ Đại Tướng

 

 

CN

04/3

 

 

 

 

           

 

III/ Nhận xét tuần 29.

...............................................................................................................................................          

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………      ………………………………………………………………………………………………..                    

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………                                        

 

                                                     KẾ HOẠCH TUẦN 29

          (Từ ngày 21/02/2018 đến 25/02/2018 )

       GV trực : Cô Lệ (1B)                                  

I/ Kế hoạch chung:   

      Toàn trường thực hiện chương trình tuần 24. Toàn thể hội đồng sư phạm thực hiện nghiêm túc giờ giấc làm việc sau kì nghỉ tết Nguyên Đán. Nhắc nhở đội ngủ ăn tết vui tươi lành mạnh, tiết kiệm và an toàn, chấp hành nghiêm công văn số 58 ngày 23/01/2018 của phòng GD&ĐT V/v hướng dẩn các hoạt động nhà trường trong dịp nghỉ tết Mậu Tuất năm 2018. Phân công trực tết đảm bảo khoa học.

 II/ Kế hoạch cụ thể: 

Thứ ngày

Sáng

Chiều

Trực BGH

2

19/02

Nghỉ tết

Nghỉ tết

Sáng: đ/c Hồ

Chiều: đ/c Hồ

3

20/02

Nghỉ tết

Nghỉ tết

Sáng: đ/c Hồ

Chiều: đ/c Hồ

4

21/02

Dạy và học

            Dạy và học

Sáng: 2đ/c

Chiều: đ/c HT

5

22/02

Dạy và học

Dạy và học

Sáng: 2đ/c

Chiều: đ/c PHT

6

23/02

Dạy và học

Giao ban

Dạy và học

Sáng: 2đ/c

Chiều: đ/c HT

7

24/02

 

 

 

CN

25/02

 

 

 

 

           

 

III/ Nhận xét tuần 28.

...............................................................................................................................................          

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………      ………………………………………………………………………………………………..                    

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………                                         

………………………………………………………………………………………………

                                                       KẾ HOẠCH TUẦN 28                       

          (Từ ngày 05/02/2018 đến 11/02/2018 )

       GV trực : Cô Thu (1A)                                

I/ Kế hoạch chung:   

      Toàn trường thực hiện chương trình tuần 23. Tham gia thi GVCN Giỏi vòng 3(nếu lọt vòng 2). Toàn thể hội đồng sư phạm thực hiện nghiêm túc giờ giấc làm việc. Sơ kết học kì I. Lên kế hoạch và thực hiện lịch nghỉ tết Nguyên Đán theo qui định của cấp trên. Luyện tập các môn chuẩn bị cho HKPĐ sắp tới.

 II/ Kế hoạch cụ thể: 

Thứ ngày

Sáng

Chiều

Trực BGH

2

05/02

Chào cờ

Dạy và học tuần 23

Dạy và học

Sáng: đ/c Hồ

Chiều: đ/c Hồ

3

06/02

Dạy và học

Dạy và học

Sáng: đ/c Hồ

Chiều: đ/c Hồ

4

07/02

Dạy và học

            Dạy và học

Sáng: 2đ/c

Chiều: đ/c HT

5

08/02

Dạy và học

Dạy và học

Sáng: 2đ/c

Chiều: đ/c PHT

6

09/02

Dạy và học

Giao ban

Sơ kết học kì I

Sáng: 2đ/c

Chiều: đ/c HT

7

10/02

 

 

 

CN

11/02

 

 

 

 

           

 

III/ Nhận xét tuần 27.

...............................................................................................................................................          

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………      ………………………………………………………………………………………………..                    

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………                                        

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                     

 

                                                          KẾ HOẠCH TUẦN 27                       

          (Từ ngày 29/01/2018 đến 04/02/2018 )

       GV trực : Cô Sinh (2B)                               

I/ Kế hoạch chung:   

      Toàn trường thực hiện chương trình tuần 22, Toàn thể hội đồng sư phạm thực hiện nghiêm túc giờ giấc làm việc. Sinh hoạt tổ chuyên môn. Hoàn thành làm thư viện thân thiện và triển khai trang trí. Luyện tập các môn chuẩn bị  cho HKPĐ.

 II/ Kế hoạch cụ thể: 

Thứ ngày

Sáng

Chiều

Trực BGH

2

29/01

Chào cờ

Dạy và học tuần 22

Dạy và học

Sáng: đ/c Hồ

Chiều: đ/c Hồ

3

30/01

Dạy và học

Dạy và học

Sáng: đ/c Hồ

Chiều: đ/c Hồ

4

31/01

Dạy và học

Sinh hoạt tổ chuyên môn

Sáng: 2đ/c

Chiều: đ/c HT

5

01/02

Dạy và học

Dạy và học

Sáng: 2đ/c

Chiều: đ/c PHT

6

02/02

Dạy và học

Giao ban

Dạy và học

Sáng: 2đ/c

Chiều: đ/c HT

7

03/02

 

 

 

CN

04/02

 

 

 

 

           

 

III/ Nhận xét tuần 26.

...............................................................................................................................................          

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………      ………………………………………………………………………………………………..                    

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………                                        

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

          

 

                                                     KẾ HOẠCH TUẦN 26                        

          (Từ ngày 22/01/2018 đến 28/01/2018 )

       GV trực : Cô Hiền (2A)                              

I/ Kế hoạch chung:   

      Toàn trường thực hiện chương trình tuần 21, Toàn thể hội đồng sư phạm thực hiện nghiêm túc giờ giấc làm việc. Giám sát thợ làm thư viện thân thiện. Lao động công đoàn. Luyện tập các môn chuẩn bị  cho HKPĐ.

 II/ Kế hoạch cụ thể: 

Thứ ngày

Sáng

Chiều

Trực BGH

2

22/01

Chào cờ

Dạy và học tuần 21

Dạy và học

Sáng: đ/c Hồ

Chiều: đ/c Hồ

3

23/01

Dạy và học

Dạy và học

Sáng: đ/c Hồ

Chiều: đ/c Hồ

4

24/01

Dạy và học

Lao động

Sáng: 2đ/c

Chiều: đ/c HT

5

25/01

Dạy và học

Dạy và học

Sáng: 2đ/c

Chiều: đ/c PHT

6

26/01

Dạy và học

Giao ban

Dạy và học

Sáng: 2đ/c

Chiều: đ/c HT

7

27/01

 

 

 

CN

28/01

 

 

 

 

           

 

III/ Nhận xét tuần 25.

...............................................................................................................................................          

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………      ………………………………………………………………………………………………..                    

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………                                        

………………………………………………………………………………………………

Các Tin đã đăng

  KẾ HOẠCH TUẦN 21 ĐẾN 25 1/15/2018 2:28:03 PM

  KẾ HOẠCH TUẦN 20 12/11/2017 7:17:21 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 19 12/4/2017 9:01:19 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 17 VÀ 18 11/24/2017 9:34:07 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 16 11/13/2017 7:27:07 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 15 11/6/2017 7:50:15 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 14 10/30/2017 7:43:34 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 13 10/23/2017 7:53:34 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 12 10/16/2017 9:09:40 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 11 10/9/2017 2:33:09 PM

ĐỊA CHỈ
Thạch Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Thiết Sơn
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình