Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

KE HOACH TUAN 20

1/3/2020 2:09:27 PM

  PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ                                                              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 20

                TRƯỜNG TH THIẾT SƠN                                                         (Từ ngày 06/01/2020 đến ngày 12/01/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

06/01

Sáng

    Chỉ đạo thực hiện chương trình học kì II và các hoạt động của nhà trường   

 

Dạy bài tuần 20

Làm việc theo phần hành. Tổng hợp kết quả học kì I

Học

 

Chiều

Chỉ đạo hoạt động của nhà trường

Dạy bài tuần 20

Làm việc theo phần hành

Học

 

Thứ Ba

07/01

Sáng

Chỉ đạo hoạt động của nhà trường

Dạy bài tuần 20

Làm việc theo phần hành

Học

 

Chiều

Chỉ đạo hoạt động của nhà trường

Dạy bài tuần 20

Làm việc theo phần hành

Học

 

Thứ Tư

08/01

Sáng

Chỉ đạo hoạt động của nhà trường

Dạy bài tuần 20

Làm việc theo phần hành

Học

 

Chiều

Họp hội đồng. Chỉ đao HĐGDNGLL

        Họp hội đồng

            Họp hội đồng

HĐGDNGLL

 

Thứ Năm

09/01

Sáng

Chỉ đạo hoạt động của nhà trường

Dạy bài tuần 20

Làm việc theo phần hành

Học

 

Chiều

Chỉ đạo hoạt động của nhà trường

Dạy bài tuần 20

Làm việc theo phần hành

Học

 

Thứ Sáu

10/01

Sáng

Chỉ đạo hoạt động của nhà trường

            Giao ban tuần

Dạy bài tuần 20

Làm việc theo phần hành

Học

 

Chiều

Chỉ đạo hoạt động của nhà trường

Dạy bài tuần 20

Làm việc theo phần hành

Học

 

Thứ Bảy

11/01

Sáng

Tham gia HKPĐ tại trường THCS Đồng Hóa

Các GV phụ trách môn thi đấu tham gia HKPĐ

HKPĐ tại trường THCS Đồng Hóa

 

 

Chiều

HKPĐ tại trường THCS Đồng Hóa

Các GV phụ trách môn thi đấu tham gia HKPĐ

HKPĐ tại trường THCS Đồng Hóa

 

 

CN

12/01

Sáng

HKPĐ tại trường THCS Đồng Hóa

Các GV phụ trách môn thi đấu tham gia HKPĐ

HKPĐ tại trường THCS Đồng Hóa

 

 

 

Các Tin đã đăng

  KẾ HOẠCH TUẦN 18 12/23/2019 2:50:34 PM

  KẾ HOẠCH TUẦN 17 12/13/2019 2:58:54 PM

  KẾ HOẠCH TUẦN 16 12/9/2019 2:19:21 PM

  KẾ HOẠCH TUẦN 14 12/2/2019 9:27:04 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 11 11/4/2019 3:12:11 PM

  KẾ HOẠCH TUẦN 10 10/29/2019 2:21:49 PM

  KẾ HOẠCH TUẦN 9 10/21/2019 8:21:13 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 8 10/14/2019 7:14:42 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 7 10/14/2019 7:13:37 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 6 9/30/2019 9:38:12 AM

ĐỊA CHỈ
Thạch Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Thiết Sơn
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình