Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

KẾ HOẠCH TUẦN 17

12/13/2019 2:58:54 PM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ                                                              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 17

                TRƯỜNG TH THIẾT SƠN                                                         (Từ ngày 16/12/2019 đến ngày 22/12/2019)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

16/12

Sáng

                    Chào cờ

Chỉ đạo hoạt động của nhà trường

Dạy bài tuần 17

Làm việc theo phần hành

Học

 

Chiều

Chỉ đạo hoạt động của nhà trường

Dạy bài tuần 17

Làm việc theo phần hành

Học

 

Thứ Ba

17/12

Sáng

Chỉ đạo hoạt động của nhà trường

Dạy bài tuần 17

Làm việc theo phần hành

Học

 

Chiều

Chỉ đạo hoạt động của nhà trường

Dạy bài tuần 17

Làm việc theo phần hành

Học

 

Thứ Tư

18/12

Sáng

Chỉ đạo hoạt động của nhà trường

Dạy bài tuần 17

Làm việc theo phần hành

Học

 

Chiều

Chỉ đạo hoạt động của nhà trường

Sinh hoạt CLB T/Anh

Làm việc theo phần hành

Sinh hoạt CLB

 

Thứ Năm

19/12

Sáng

Chỉ đạo hoạt động của nhà trường

Dạy bài tuần 17

Làm việc theo phần hành

Học

 

Chiều

Chỉ đạo hoạt động của nhà trường

Dạy bài tuần 17

Làm việc theo phần hành

Học

 

Thứ Sáu

20/12

Sáng

Chỉ đạo hoạt động của nhà trường

            Giao ban tuần

Dạy bài tuần 17

Làm việc theo phần hành

Học

 

Chiều

Chỉ đạo hoạt động của nhà trường

Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 22/12

Làm việc theo phần hành

Hoạt động uống nước nhớ nguồn

 

Thứ Bảy

21/12

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

22/12

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  KẾ HOẠCH TUẦN 16 12/9/2019 2:19:21 PM

  KẾ HOẠCH TUẦN 14 12/2/2019 9:27:04 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 11 11/4/2019 3:12:11 PM

  KẾ HOẠCH TUẦN 10 10/29/2019 2:21:49 PM

  KẾ HOẠCH TUẦN 9 10/21/2019 8:21:13 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 8 10/14/2019 7:14:42 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 7 10/14/2019 7:13:37 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 6 9/30/2019 9:38:12 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 2 9/24/2019 7:26:37 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 6 9/24/2019 7:24:38 AM

ĐỊA CHỈ
Thạch Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Thiết Sơn
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình