Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Hoạt động nhà trường

NGÀY HỘI HỌC SINH TIỂU HỌC

3/5/2019 8:01:04 AM

Ngày 21/2/2019. trường Tiểu học Thiết sơn tổ chức ngày hội học sinh Tiểu học. Nhằm tăng cường các hoạt động hỗ trợ dạy học

và giáo dục học sinh ở các trường tiểu học, tạo một sân chơi lành mạnh bổ ích nhằm hình thành và phát triển năng lực cần thiết, tăng cường các hoạt động trải nghiệm

giúp học sinh phát huy khả năng độc lập, sáng tạo, tin thần đoàn kết, có thêm những hiểu biết thông qua các phần thi.

                                           Cô giáo Hiệu trưởng: Lê Thị Hồng Hoan

Sau đây là các phần thi năng khiếu, kiến thức, thông qua các cuộc thi Rung Chuông vàng, nét chữ nết người của các em

 

ĐỊA CHỈ
Thạch Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Thiết Sơn
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình