Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

KẾ HOẠCH TUẦN 9

10/21/2019 8:21:13 AM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ                                                          LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 09

                TRƯỜNG TH THIẾT SƠN                                                    (Từ ngày 21/10/2019 đến ngày 27/10/2019)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

21/10

Sáng

         Chào cờ

Chỉ đạo hoạt động của nhà trường

Dạy bài tuần 9

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Chiều

Chỉ đạo hoạt động của nhà trường

Dạy bài tuần 9

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Thứ Ba

22/10

Sáng

Chỉ đạo hoạt động của nhà trường

Dạy bài tuần 9

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Chiều

Chỉ đạo hoạt động của nhà trường

Dạy bài tuần 9

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Thứ Tư

23/10

Sáng

Chỉ đạo hoạt động của nhà trường

Dạy bài tuần 9

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Chiều

Dự SHCM Cụm tại TH Đức Hóa

SHCM tại TH Đức Hóa

Làm việc  theo phần hành

Nghỉ

 

Thứ Năm

24/10

Sáng

Tập huấn chữ kí số tại Đồng Lê

Dạy bài tuần 9

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Chiều

Chỉ đạo hoạt động của nhà trường

Dạy bài tuần 9

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Thứ Sáu

25/10

Sáng

Chỉ đạo hoạt động của nhà trường

            Giao ban tuần

Dạy bài tuần 9

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Chiều

Chỉ đạo hoạt động của nhà trường

 

Dạy bài tuần 9

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Thứ Bảy

26/10

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

27/10

Sáng

Giao lưu bóng chuyền với trường TH Đồng Hóa chào mừng ngày 20/10

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  KẾ HOẠCH TUẦN 8 10/14/2019 7:14:42 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 7 10/14/2019 7:13:37 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 6 9/30/2019 9:38:12 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 2 9/24/2019 7:26:37 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 6 9/24/2019 7:24:38 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 5 9/17/2019 7:45:25 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 1 8/21/2019 4:08:20 PM

  KẾ HOẠCH TUẦN 34 5/14/2019 7:43:16 PM

  KẾ HOẠCH TUẦN 37 5/14/2019 7:40:03 PM

  KẾ HOẠCH TUẦN 35 5/14/2019 7:37:48 PM

ĐỊA CHỈ
Thạch Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Thiết Sơn
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình