Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

KẾ HOẠCH TUẦN 7

10/14/2019 7:13:37 AM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ                                                          LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 07

                TRƯỜNG TH THIẾT SƠN                                                    (Từ ngày 07/9/2019 đến ngày 13/10/2019)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

07/9

Sáng

         Chào cờ

Chỉ đạo hoạt động của nhà trường

Dạy bài tuần 7

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Chiều

Chỉ đạo hoạt động của nhà trường

Dạy bài tuần 7

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Thứ Ba

08/10

Sáng

Chỉ đạo hoạt động của nhà trường

Dạy bài tuần 7

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Chiều

Chỉ đạo hoạt động của nhà trường

Dạy bài tuần 7

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Thứ Tư

09/10

Sáng

Chỉ đạo hoạt động của nhà trường

Dạy bài tuần 7

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Chiều

Hội nghị CB-CC-VC

Hội nghị CB-CC-VC

Hội nghị CB-CC-VC

Nghỉ

 

Thứ Năm

10/10

Sáng

Chỉ đạo hoạt động của nhà trường

Dạy bài tuần 7

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Chiều

Chỉ đạo hoạt động của nhà trường

Dạy bài tuần 7

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Thứ Sáu

01110

Sáng

Chỉ đạo hoạt động của nhà trường

            Giao ban tuần

Dạy bài tuần 7

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Chiều

Chỉ đạo hoạt động của nhà trường

 

Dạy bài tuần 7

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Thứ Bảy

12/10

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

13/10

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  KẾ HOẠCH TUẦN 6 9/30/2019 9:38:12 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 2 9/24/2019 7:26:37 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 6 9/24/2019 7:24:38 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 5 9/17/2019 7:45:25 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 1 8/21/2019 4:08:20 PM

  KẾ HOẠCH TUẦN 34 5/14/2019 7:43:16 PM

  KẾ HOẠCH TUẦN 37 5/14/2019 7:40:03 PM

  KẾ HOẠCH TUẦN 35 5/14/2019 7:37:48 PM

  KẾ HOẠCH TUẦN 36 5/14/2019 7:35:14 PM

  KẾ HOẠCH TUẦN 38 5/14/2019 3:30:47 PM

ĐỊA CHỈ
Thạch Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Thiết Sơn
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình