Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

KẾ HOẠCH TUẦN 5

9/17/2019 7:45:25 AM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ                                                                   LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 05

TRƯỜNG TH THIẾT SƠN                                                             (Từ ngày 16/9/2019 đến ngày 22/9/2019)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

16/9

Sáng

Chỉ đạo hoạt động của nhà trường

Dạy bài tuần 4

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Chiều

HTdự lể phát học bổng tại Đồng Lê

Dạy bài tuần 4

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Thứ Ba

17/9

Sáng

Khai giảng năm học mới

Dạy bài tuần 4

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Chiều

Chỉ đạo hoạt động của nhà trường

Dạy bài tuần 4

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Thứ Tư

18/9

Sáng

Chỉ đạo hoạt động của nhà trường

Dạy bài tuần 4

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Chiều

Chỉ đạo  SHCM

SHCM

Làm việc  theo phần hành

Nghỉ

 

Thứ Năm

19/9

Sáng

Chỉ đạo khai giảng

Dạy bài tuần 4

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Chiều

Chỉ đạo hoạt động của nhà trường

Dạy bài tuần 4

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Thứ Sáu

20/9

Sáng

Chỉ đạo hoạt động của nhà trường

            Giao ban tuần

Dạy bài tuần 4

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Chiều

Chỉ đạo hoạt động của nhà trường

 

Dạy bài tuần 4

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Thứ Bảy

21/9

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

22/9

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  KẾ HOẠCH TUẦN 1 8/21/2019 4:08:20 PM

  KẾ HOẠCH TUẦN 34 5/14/2019 7:43:16 PM

  KẾ HOẠCH TUẦN 37 5/14/2019 7:40:03 PM

  KẾ HOẠCH TUẦN 35 5/14/2019 7:37:48 PM

  KẾ HOẠCH TUẦN 36 5/14/2019 7:35:14 PM

  KẾ HOẠCH TUẦN 38 5/14/2019 3:30:47 PM

  KẾ HOẠCH TUẦN 30 3/22/2019 7:12:36 PM

  KẾ HOẠCH TUẦN 29 3/11/2019 4:35:59 PM

  KẾ HOẠCH TUẦN 28 3/5/2019 7:47:04 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 27 2/26/2019 8:08:30 AM

ĐỊA CHỈ
Thạch Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Thiết Sơn
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình