Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

KẾ HOẠCH TUẦN 36

5/14/2019 7:35:14 PM

           PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ                             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 37

                TRƯỜNG TH THIẾT SƠN                          (Từ ngày 08/5/2019 đến ngày 14/5/2019)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

08/5

Sáng

Chỉ đạo ôn tập cuối năm

Dạy ôn

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Chiều

Chỉ đạo ôn tập cuối năm

Dạy ôn

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Thứ Ba

09/5

Sáng

Chỉ đạo kiểm tra cuối năm

Coi kiểm tra

Làm việc  theo phần hành

Kiểm tra học kì II

 

Chiều

Chỉ đạo kiểm tra cuối năm

Coi kiểm tra

Làm việc  theo phần hành

Kiểm tra học kì II

 

Thứ Tư

10/5

Sáng

Chỉ đạo kiểm tra cuối năm

Coi kiểm tra

Làm việc  theo phần hành

Kiểm tra học kì II

 

Chiều

Chỉ đạo kiểm tra cuối năm

Coi kiểm tra

Làm việc  theo phần hành

Kiểm tra học kì II

 

Thứ Năm

11/5

Sáng

Chỉ đạo dạy và học ôn

Dạy - ôn tập cuối năm

Làm việc  theo phần hành

Học ôn

 

Chiều

Chỉ đạo chấm bài kiểm tra

Chấm bài kiểm tra

Làm việc  theo phần hành

Nghỉ

 

Thứ Sáu

12/5

Sáng

Chỉ đạo dạy và học

      Giao ban

Dạy - ôn tập cuối năm

Làm việc  theo phần hành

Học ôn

 

Chiều

Chỉ đạo chấm bài kiểm tra

Chấm bài kiểm tra

Làm việc  theo phần hành

Nghỉ

 

Thứ Bảy

13/5

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

14/5

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ                             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 36

                TRƯỜNG TH THIẾT SƠN                          (Từ ngày 01/5/2019 đến ngày 07/5/2019)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

01/5

Sáng

Nghỉ lễ 30/4 và 01/5

Nghỉ lễ 30/4 và 01/5

Nghỉ lễ 30/4 và 01/5

Nghỉ lễ

 

Chiều

Nghỉ lễ 30/4 và 01/5

Nghỉ lễ 30/4 và 01/5

Nghỉ lễ 30/4 và 01/5

Nghỉ lễ

 

Thứ Ba

02/5

Sáng

Nghỉ lễ 30/4 và 01/5

Nghỉ lễ 30/4 và 01/5

Nghỉ lễ 30/4 và 01/5

Nghỉ lễ

 

Chiều

Nghỉ lễ 30/4 và 01/5

Nghỉ lễ 30/4 và 01/5

Nghỉ lễ 30/4 và 01/5

Nghỉ lễ

 

Thứ Tư

03/5

Sáng

Nghỉ lễ 30/4 và 01/5

Nghỉ lễ 30/4 và 01/5

Nghỉ lễ 30/4 và 01/5

Nghỉ lễ

 

Chiều

Nghỉ lễ 30/4 và 01/5

Nghỉ lễ 30/4 và 01/5

Nghỉ lễ 30/4 và 01/5

Nghỉ lễ

 

Thứ Năm

04/5

Sáng

Chỉ đạo dạy và học

Dạy - ôn tập cuối năm

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Chiều

Chỉ đạo dạy và học

Dạy - ôn tập cuối năm

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Thứ Sáu

05/5

Sáng

Chỉ đạo dạy và học

      Giao ban

Dạy - ôn tập cuối năm

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Chiều

Chỉ đạo dạy và học.

Dạy - ôn tập cuối năm

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Thứ Bảy

06/5

Sáng

Chỉ đạo gv ra đề kiểm tra học kì II

Gv ra đề kiểm tra học kì II

 

 

 

Chiều

Chỉ đạo gv ra đề kiểm tra học kì II

Gv ra đề kiểm tra học kì II

 

 

 

CN

07/5

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  KẾ HOẠCH TUẦN 38 5/14/2019 3:30:47 PM

  KẾ HOẠCH TUẦN 30 3/22/2019 7:12:36 PM

  KẾ HOẠCH TUẦN 29 3/11/2019 4:35:59 PM

  KẾ HOẠCH TUẦN 28 3/5/2019 7:47:04 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 27 2/26/2019 8:08:30 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 26 2/18/2019 1:37:37 PM

  KẾ HOẠCH TUẦN 23 1/23/2019 12:52:16 PM

  KẾ HOẠCH TUẦN 22 1/14/2019 1:02:28 PM

  KẾ HOẠCH TUẦN 21 1/7/2019 6:32:04 PM

  KẾ HOẠCH TUẦN 20 1/1/2019 5:22:11 PM

ĐỊA CHỈ
Thạch Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Thiết Sơn
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình