Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

KẾ HOẠCH TUẦN 30

3/22/2019 7:12:36 PM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ                             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 31

                TRƯỜNG TH THIẾT SƠN                          (Từ ngày 25/3/2019 đến ngày 31/3/2019)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

25/3

Sáng

Chào cờ.

 Chỉ đạo dạy và học tuần 30

               Dạy

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Chiều

Chỉ đạo dạy và học.

Dạy 

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Thứ Ba

26/3

Sáng

Chỉ đạo dạy và học

Dạy

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Chiều

Chỉ đạo dạy và học

Dạy

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Thứ Tư

27/3

Sáng

Chỉ đạo dạy và học

Dạy

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Chiều

Chỉ đạo ngày hội thiếu niên vui khỏe

Ngày hội thiếu niên vui khỏe

Làm việc  theo phần hành

Tham gia ngày hội

 

Thứ Năm

28/3

Sáng

Chỉ đạo dạy và học

Dạy

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Chiều

Chỉ đạo dạy và học

Dạy

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Thứ Sáu

29/3

Sáng

Chỉ đạo dạy và học

      Giao ban

Dạy

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Chiều

Chỉ đạo dạy và học.

Dạy

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Thứ Bảy

30/3

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

31/3

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  KẾ HOẠCH TUẦN 29 3/11/2019 4:35:59 PM

  KẾ HOẠCH TUẦN 28 3/5/2019 7:47:04 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 27 2/26/2019 8:08:30 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 26 2/18/2019 1:37:37 PM

  KẾ HOẠCH TUẦN 23 1/23/2019 12:52:16 PM

  KẾ HOẠCH TUẦN 22 1/14/2019 1:02:28 PM

  KẾ HOẠCH TUẦN 21 1/7/2019 6:32:04 PM

  KẾ HOẠCH TUẦN 20 1/1/2019 5:22:11 PM

  KẾ HOẠCH TUẦN 19 12/23/2018 8:34:45 PM

  KẾ HOẠCH TUẦN 18 12/17/2018 2:39:05 PM

ĐỊA CHỈ
Thạch Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Thiết Sơn
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình