Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

KẾ HOẠCH TUẦN 2

9/24/2019 7:26:37 AM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ                                                          LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 02

                TRƯỜNG TH THIẾT SƠN                                                    (Từ ngày 26/8/2019 đến ngày 01/9/2019)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

26/8

Sáng

Chỉ đạo gv dạy tuần 2

Dạy bài tuần 2

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Chiều

Chỉ đạo hoạt động của nhà trường

Dạy bài tuần 2

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Thứ Ba

27/8

Sáng

Chỉ đạo hoạt động của nhà trường

Dạy bài tuần 2

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Chiều

Chỉ đạo hoạt động của nhà trường

Dạy bài tuần 2

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Thứ Tư

28/8

Sáng

Chỉ đạo hoạt động của nhà trường

Dạy bài tuần 2

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Chiều

        Chỉ đạo lao động

Lao động

Lao động

Hoạt động đội- sao

 

Thứ Năm

29/8

Sáng

Chỉ đạo hoạt động của nhà trường

Dạy bài tuần 2

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Chiều

Chỉ đạo hoạt động của nhà trường

Dạy bài tuần 2

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Thứ Sáu

30/8

Sáng

Chỉ đạo hoạt động của nhà trường

            Giao ban tuần

Dạy bài tuần 2

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Chiều

Chỉ đạo hoạt động của nhà trường

 

Dạy bài tuần 2

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Thứ Bảy

31/8

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

01/9

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  KẾ HOẠCH TUẦN 6 9/24/2019 7:24:38 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 5 9/17/2019 7:45:25 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 1 8/21/2019 4:08:20 PM

  KẾ HOẠCH TUẦN 34 5/14/2019 7:43:16 PM

  KẾ HOẠCH TUẦN 37 5/14/2019 7:40:03 PM

  KẾ HOẠCH TUẦN 35 5/14/2019 7:37:48 PM

  KẾ HOẠCH TUẦN 36 5/14/2019 7:35:14 PM

  KẾ HOẠCH TUẦN 38 5/14/2019 3:30:47 PM

  KẾ HOẠCH TUẦN 30 3/22/2019 7:12:36 PM

  KẾ HOẠCH TUẦN 29 3/11/2019 4:35:59 PM

ĐỊA CHỈ
Thạch Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Thiết Sơn
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình