Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

KẾ HOẠCH TUẦN 19

12/23/2018 8:34:45 PM

              PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ                             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 19

                TRƯỜNG TH THIẾT SƠN                          (Từ ngày 24/12/2018 đến ngày 30/12/2018)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

17/11

Sáng

Chào cờ. Chỉ đạo kiểm tra và chấm bài họckì I

  Dạy – Kiểm tra cuối     kì I

Làm việc  theo phần hành

Kiểm tra cuối kì

 

Chiều

Chỉ đạo kiểm tra học kì I

 Kiểm tra cuối kì I

Làm việc  theo phần hành

Kiểm tra cuối kì

 

Thứ Ba

18/11

Sáng

Chỉ đạo kiểm tra học kì I

Kiểm tra cuối kì I

Làm việc  theo phần hành

Kiểm tra cuối kì

 

Chiều

Chỉ đạo kiểm tra học kì I

Kiểm tra cuối kì I

Làm việc  theo phần hành

Kiểm tra cuối kì

 

Thứ Tư

19/11

Sáng

Chỉ đạo hoạt động dạy và học

Ôn tập - chấm bài KT

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Chiều

Chỉ đạo chấm bài KT

     Chấm bài KT

Làm việc  theo phần hành

Nghỉ

 

Thứ Năm

20/11

Sáng

Chỉ đạo hoạt động dạy và học

               Dạy ôn

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Chiều

Chỉ đạo hoạt động dạy và học

               Dạy ôn

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Thứ Sáu

21/11

Sáng

Chỉ đạo dạy và học- Giao ban tuần

Dạy – Giao ban tuần

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Chiều

Chỉ đạo hoạt động dạy và học

       Dạy- báo cáo

   chất lượng cuối kì

Tập hợp cuối kì I.

Học

 

Thứ Bảy

22/12

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

23/12

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  KẾ HOẠCH TUẦN 18 12/17/2018 2:39:05 PM

  KẾ HOẠCH TUẦN 17 12/10/2018 2:07:59 PM

  KẾ HOẠCH TUẦN 16 12/3/2018 11:19:52 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 15 11/26/2018 9:50:14 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 13 11/12/2018 9:03:31 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 12 11/6/2018 9:03:12 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 1 ĐẾN 10 NĂM HỌC 2017- 2018 10/3/2017 2:51:53 PM

ĐỊA CHỈ
Thạch Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Thiết Sơn
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình