Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

KẾ HOẠCH TUẦN 18

12/17/2018 2:39:05 PM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ                             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 18

                TRƯỜNG TH THIẾT SƠN                          (Từ ngày 17/12/2018 đến ngày 23/12/2018)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

17/11

Sáng

Chào cờ. Chỉ đạo hoạt động của trường

                Dạy

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Thứ Ba

18/11

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Thứ Tư

19/11

Sáng

Chỉ đạo hoạt động dạy và học

Dạy

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Chiều

Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 22/12

Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 22/12

Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 22/12

Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 22/12

 

Thứ Năm

20/11

Sáng

Chỉ đạo hoạt động dạy và học

               Dạy

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Chiều

Chỉ đạo hoạt động dạy và học

               Dạy

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Thứ Sáu

21/11

Sáng

Chỉ đạo dạy và học- Giao ban tuần

Dạy – Giao ban tuần

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Chiều

Chỉ đạo hoạt động dạy và học

              Dạy

Làm việc theo phần hành.

Học

 

Thứ Bảy

22/12

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

23/12

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  KẾ HOẠCH TUẦN 17 12/10/2018 2:07:59 PM

  KẾ HOẠCH TUẦN 16 12/3/2018 11:19:52 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 15 11/26/2018 9:50:14 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 13 11/12/2018 9:03:31 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 12 11/6/2018 9:03:12 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 1 ĐẾN 10 NĂM HỌC 2017- 2018 10/3/2017 2:51:53 PM

ĐỊA CHỈ
Thạch Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Thiết Sơn
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình