Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

KẾ HOẠCH TUẦN 16

12/3/2018 11:19:52 AM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ                              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 16

                TRƯỜNG TH THIẾT SƠN                          (Từ ngày 03/12/2018 đến ngày 09/12/2018)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

03/11

Sáng

Tập huấn dạy trẻ khuyết tật tại TH Đồng Hóa(2 ngày)

GVCN Tập huấn KT

Số GV còn lại dạy khối 3.4.5 các môn ch biệt

Làm việc  theo phần hành

Khối 3.4.5 hoc. Khối 1.2 nghỉ

 

Chiều

 Tập huấn

Tập huấn

Làm việc  theo phần hành

Khối 3.4.5 hoc. Khối 1.2 nghỉ

 

Thứ Ba

04/11

Sáng

Tập huấn

Tập huấn

Làm việc  theo phần hành

Khối 3.4.5 hoc. Khối 1.2 nghỉ

 

Chiều

Tập huấn

Tập huấn

Làm việc  theo phần hành

Khối 3.4.5 hoc. Khối 1.2 nghỉ

 

Thứ Tư

05/11

Sáng

Chỉ đạo hoạt động dạy và học

Dạy

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Chiều

Chỉ đạo hoạt động dạy và học

                Dạy

Làm việc  theo phần hành

SH câu lạc bộ

 

Thứ Năm

06/11

Sáng

Chỉ đạo hoạt động dạy và học

               Dạy

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Chiều

Chỉ đạo hoạt động dạy và học

               Dạy

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Thứ Sáu

07/11

Sáng

Chỉ đạo dạy và học- Giao ban tuần

Dạy – Giao ban tuần

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Chiều

Chỉ đạo hoạt động dạy và học

Vào dạy lúc 13h30. 15h45 Họp hội đồng

Làm việc theo phần hành.

Học

 

Thứ Bảy

09/12

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

09/12

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  KẾ HOẠCH TUẦN 15 11/26/2018 9:50:14 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 13 11/12/2018 9:03:31 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 12 11/6/2018 9:03:12 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 1 ĐẾN 10 NĂM HỌC 2017- 2018 10/3/2017 2:51:53 PM

ĐỊA CHỈ
Thạch Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Thiết Sơn
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình