Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

KẾ HOẠCH TUẦN 12

11/6/2018 9:03:12 AM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ                                LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 12

                TRƯỜNG TH THIẾT SƠN                          (Từ ngày 05/11/2018 đến ngày 11/11/2018)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

05/11

Sáng

Chào cờ đầu tuần-

               Dạy

Làm việc  theo phần hành.

Học

 

Chiều

Chỉ đạo hoạt động dạy và học

Dạy

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Thứ Ba

06/11

Sáng

Chỉ đạo hoạt động dạy và học

Dạy

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Chiều

Chỉ đạo hoạt động dạy và học

Dạy

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Thứ Tư

07/11

Sáng

Chỉ đạo hoạt động dạy và học

Dạy

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Chiều

Họp phụ huynh

Họp phụ huynh

Làm việc  theo phần hành

Nghỉ

 

Thứ Năm

08/11

Sáng

Chỉ đạo hoạt động dạy và học

               Dạy

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Chiều

SHCM cụm tại Nam Hóa-

SHCM cụm tại Nam Hóa

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Thứ Sáu

09/11

Sáng

Chỉ đạo dạy và học- Giao ban tuần

Dạy – Giao ban tuần

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Chiều

Chỉ đạo thi GVDG

Thi GVDG cấp trường

Làm việc theo phần hành.

Học

 

Thứ Bảy

10/11

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

11/11

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

    

Các Tin đã đăng

  KẾ HOẠCH TUẦN 1 ĐẾN 10 NĂM HỌC 2017- 2018 10/3/2017 2:51:53 PM

ĐỊA CHỈ
Thạch Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Thiết Sơn
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình