Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

KẾ HOẠCH TUẦN 11

11/4/2019 3:12:11 PM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ                                                          LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 11

                TRƯỜNG TH THIẾT SƠN                                                    (Từ ngày 04/11/2019 đến ngày 10/11/2019)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

04/11

Sáng

         Chào cờ

Chỉ đạo hoạt động của nhà trường

Dạy bài tuần 11

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Chiều

Chỉ đạo hoạt động của nhà trường

Dạy bài tuần 11

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Thứ Ba

05/11

Sáng

Chỉ đạo hoạt động của nhà trường

Dạy bài tuần 11

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Chiều

Chỉ đạo hoạt động của nhà trường

Dạy bài tuần 11

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Thứ Tư

06/11

Sáng

Chỉ đạo hoạt động của nhà trường

Dạy bài tuần 11

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Chiều

Họp chi bộ- Họp HĐ

Họp chi bộ- Họp HĐ

Họp chi bộ- Họp HĐ

Nghỉ

 

Thứ Năm

07/11

Sáng

Chỉ đạo hoạt động của nhà trường

Dạy bài tuần 11

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Chiều

Chỉ đạo hoạt động của nhà trường

Dạy bài tuần 11

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Thứ Sáu

08/11

Sáng

Chỉ đạo hoạt động của nhà trường

            Giao ban tuần

Dạy bài tuần 11

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Chiều

Chỉ đạo hoạt động của nhà trường

 

     Dạy bài tuần 11

 

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Thứ Bảy

09/11

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

10/11

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  KẾ HOẠCH TUẦN 10 10/29/2019 2:21:49 PM

  KẾ HOẠCH TUẦN 9 10/21/2019 8:21:13 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 8 10/14/2019 7:14:42 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 7 10/14/2019 7:13:37 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 6 9/30/2019 9:38:12 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 2 9/24/2019 7:26:37 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 6 9/24/2019 7:24:38 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 5 9/17/2019 7:45:25 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 1 8/21/2019 4:08:20 PM

  KẾ HOẠCH TUẦN 34 5/14/2019 7:43:16 PM

ĐỊA CHỈ
Thạch Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Thiết Sơn
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình