Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

KẾ HOẠCH TUẦN 10

10/29/2019 2:21:49 PM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ                                                          LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 10

                TRƯỜNG TH THIẾT SƠN                                                    (Từ ngày 28/10/2019 đến ngày 03/11/2019)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

28/10

Sáng

         Chào cờ

Chỉ đạo hoạt động của nhà trường

Dạy bài tuần 10

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Chiều

          Đăng cai SHCM cụm 3

Sinh hoạt CM Cụm 3

Phục vụ SHCM cụm

Học

 

Thứ Ba

29/10

Sáng

Chỉ đạo hoạt động của nhà trường

Dạy bài tuần 10

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Chiều

Chỉ đạo hoạt động của nhà trường

Dạy bài tuần 10

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Thứ Tư

30/10

Sáng

Chỉ đạo hoạt động của nhà trường

Dạy bài tuần 10

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Chiều

Chỉ đạo hoạt động của nhà trường

Khối 4,5 kiểm tra giữa học kì I

Làm việc  theo phần hành

Khối 4,5 kiểm tra

 

Thứ Năm

31/10

Sáng

Chỉ đạo hoạt động của nhà trường

Dạy bài tuần 10

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Chiều

Chỉ đạo hoạt động của nhà trường

Dạy bài tuần 10

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Thứ Sáu

01/11

Sáng

Chỉ đạo hoạt động của nhà trường

            Giao ban tuần

Dạy bài tuần 10

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Chiều

Chỉ đạo hoạt động của nhà trường

-15H30  Đại hội Hội CMHS

Dạy bài tuần 10-15H30- Đại hội Hội CMHS

 

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Thứ Bảy

02/11

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

03/11

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  KẾ HOẠCH TUẦN 9 10/21/2019 8:21:13 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 8 10/14/2019 7:14:42 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 7 10/14/2019 7:13:37 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 6 9/30/2019 9:38:12 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 2 9/24/2019 7:26:37 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 6 9/24/2019 7:24:38 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 5 9/17/2019 7:45:25 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 1 8/21/2019 4:08:20 PM

  KẾ HOẠCH TUẦN 34 5/14/2019 7:43:16 PM

  KẾ HOẠCH TUẦN 37 5/14/2019 7:40:03 PM

ĐỊA CHỈ
Thạch Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Thiết Sơn
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình