Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

KẾ HOẠCH TUẦN 1 ĐẾN 10 NĂM HỌC 2017- 2018

10/3/2017 2:51:53 PM
KẾ HOẠCH TUẦN 1 ĐẾN 10 NĂM HỌC 2017- 2018

                                                        KẾ HOẠCH TUẦN 10                        

                            (Từ ngày 2/10/2017 đến 8/10/2017 )

       GV trực :  Cô Hiền 2A                                

I/ Kế hoạch chung:   

     Toàn trường thực hiện dạy và học tuần 7 riêng khối lớp1 học tuần 5. Tập trung nâng cao chất lượng giờ dạy trên lớp. Các tổ chuyên môn thi đua giành nhiều giờ dạy tốt để lập thành tích chào mừng hội nghị cán bộ viên chức đầu năm học. Các cá nhân hoàn thành hồ sơ cá nhân năm học.

   Kết hợp với các thôn tổ chức tết trung thu cho học sinh thật vui và ý nghĩa. Công đoàn động viên chị em luyện tập bóng chuyền sau buổi học thứ 2 trong tất cả các ngày. Nhà trường khắc phục CSVC bị hư hỏng sau bảo số 10 gây ra.

II/ Kế hoạch cụ thể: 

Thứ ngày

Sáng

Chiều

Trực BGH

2

02/10

Chào cờ

Dạy và học

Dạy và học

Sáng: 2đ/c

Chiều: đ/c HT

3

03/10

           Dạy và học

Dạy và học

Sáng: 2đ/c

Chiều: đ/c PHT

4

04/10

Dạy và học

 

Họp chi bộ- Họp HĐ

Sáng: 2đ/c

Chiều: đ/c HT

5

05/10

Dạy và học

Dạy và học

Sáng: 2đ/c

Chiều: đ/c PHT

6

06/10

Dạy và học

Giao ban

       Dạy và học

 

Sáng: 2đ/c

Chiều: đ/c HT

7

07/10

 

 

 

CN

08/10

 

 

 

 

               

 

III/ Nhận xét tuần .

...............................................................................................................................................          

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………      ………………………………………………………………………………………………..                    

………………………………………………………………………………………………

 

          KẾ HOẠCH TUẦN 9                        

                            (Từ ngày 25/9/2017 đến 24/9/2017 )

       GV trực :  Cô Chiến 3B                             

I/ Kế hoạch chung:   

     Toàn trường thực hiện dạy và học tuần 6 riêng khối lớp1 học tuần 4. Tập trung nâng cao chất lượng giờ dạy trên lớp. Các cá nhân và tổ chuyên môn hoàn thành kể hoạch năm học nộp lại cho trường xây dựng kế hoạch năm học. Tiếp tục lao động tổng vệ sinh phong quang trường lớp. Y tế triển khai kế hoạch phòng các bệnh sau mưa bảo. BGH cùng kế toán chuẩn bị nội dung để đại hội cha mẹ học sinh đầu năm học.

II/ Kế hoạch cụ thể: 

Thứ ngày

Sáng

Chiều

Trực BGH

2

25/9

Chào cờ

Dạy và học

Dạy và học

Sáng: 2đ/c

Chiều: đ/c HT

3

26/9

           Dạy và học

Dạy và học

Sáng: 2đ/c

Chiều: đ/c PHT

4

27/9

Dạy và học

 

Sinh hoạt tổ CM

Lao động

Sáng: 2đ/c

Chiều: đ/c HT

5

28/9

Dạy và học

Dạy và học

Sáng: 2đ/c

Chiều: đ/c PHT

6

22/9

Dạy và học

Giao ban

       Dạy và học

 

Sáng: 2đ/c

Chiều: đ/c HT

7

29/9

 

 

 

CN

30/9

 

 

 

 

               

 

III/ Nhận xét tuần .

...............................................................................................................................................          

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………      ………………………………………………………………………………………………..                    

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

                                                   

                                                          KẾ HOẠCH TUẦN 8                        

                            (Từ ngày 18/9/2017 đến 24/9/2017 )

       GV trực :  Cô Tuyết 3A                               

I/ Kế hoạch chung:   

     Khẩn trương khắc phục hậu quả của bão. Toàn trường thực hiện dạy và học tuần 5 riêng khối lớp1 học tuần 3. Tập trung nâng cao chất lượng giờ dạy trên lớp không để ảnh hưởng của bão số 10 mà làm chểnh mảng việc dạy và học. Lao động tổng vệ sinh sau bảo, hợp đồng thợ sửa chửa CSVC bị hư hỏng sau bão(Cắt kính cửa bị hỏng).

II/ Kế hoạch cụ thể: 

Thứ ngày

Sáng

Chiều

Trực BGH

2

18/9

Chào cờ

Dạy và học

Dạy và học

Sáng: 2đ/c

Chiều: đ/c HT

3

19/9

           Dạy và học

Dạy và học

Sáng: 2đ/c

Chiều: đ/c PHT

4

20/9

Dạy và học

 

Sinh hoạt CM

Lao động

Sáng: 2đ/c

Chiều: đ/c HT

5

21/9

Dạy và học

Dạy và học

Sáng: 2đ/c

Chiều: đ/c PHT

6

22/9

Dạy và học

Giao ban

       Dạy và học

BGH dự hội nghị tại PGD

Sáng: 2đ/c

Chiều: đ/c HT

7

23/9

 

 

 

CN

24/9

 

 

 

 

               

 

III/ Nhận xét tuần .

...............................................................................................................................................          

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………      ………………………………………………………………………………………………..                    

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 

                                                 KẾ HOẠCH TUẦN 7                         

                            (Từ ngày 11/9/2017 đến 17/9/2017 )

       GV trực :  Cô Nguyệt 4B                                      

I/ Kế hoạch chung:   

     Toàn trường thực hiện dạy và học tuần 4 riêng khối lớp1 học tuần 2. Tập trung nâng cao chất lượng giờ dạy trên lớp, giáo viên sớm phát hiện học sinh tiếp thu bài chậm để giúp đỡ đồng thời làm tốt công tác chủ nhiệm lớp ngay từ đầu năm học. Chú ý đến tư cách tác phong nhà giáo khi lên lớp.

II/ Kế hoạch cụ thể: 

Thứ ngày

Sáng

Chiều

Trực BGH

2

11/9

Chào cờ

Dạy và học

Dạy và học

Sáng: 2đ/c

Chiều: đ/c HT

3

12/9

           Dạy và học

Dạy và học

Sáng: 2đ/c

Chiều: đ/c PHT

4

13/9

Dạy và học

 

Họp hội đồng

Lao động

Sáng: 2đ/c

Chiều: đ/c PHT

5

14/9

Dạy và học

Dạy và học

Sáng: 2đ/c

Chiều: đ/c PHT

6

15/9

Dạy và học

Giao ban

       Dạy và học

Sáng: 2đ/c

Chiều: đ/c HT

7

16/9

 

 

 

CN

17/9

 

 

 

 

               

 

III/ Nhận xét tuần .

...............................................................................................................................................          

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………      ………………………………………………………………………………………………..                    

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 

                                                        KẾ HOẠCH TUẦN 6                        

                            (Từ ngày 04/9/2017 đến 10/9/2017 )

       GV trực :  CôTrang 4A                               

I/ Kế hoạch chung:   

 Toàn trường bắt đầu dạy và học tuần 3. Riêng khối lớp1 học tuần 1. Chuẩn bị tốt cho ngày khai giảng và thực hiện buổi lễ khai giảng trang trọng đúng qui định và thật sự ấn tượng. Sau lễ khai giảng tập trung dạy và học 2 buổi/ ngày.

II/ Kế hoạch cụ thể: 

Thứ ngày

Sáng

Chiều

Trực BGH

2

04/9

Chuẩn bị cho lễ khai giảng

Tổng duyệt nghi thức đội chuẩn bị cho lễ  khai giảng

Sáng: 2đ/c

Chiều: đ/c HT

3

05/9

7h15 Lể khai giảng

8h30 Dạy và học

Dạy và học

Sáng: 2đ/c

Chiều: đ/c PHT

4

06/9

Dạy và học

 

Dạy và học

Sáng: 2đ/c

Chiều: đ/c PHT

5

07/9

Dạy và học

Dạy và học

Sáng: 2đ/c

Chiều: đ/c PHT

6

08/9

Dạy và học

Giao ban

       Dạy và học

Sáng: 2đ/c

Chiều: đ/c HT

7

09/9

 

 

 

CN

10/9

 

 

 

 

               

 

III/ Nhận xét tuần .

...............................................................................................................................................          

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………      ………………………………………………………………………………………………..                    

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

KẾ HOẠCH TUẦN 5                        

                            (Từ ngày 28/8/2017 đến 27/8/2017 )

       GV trực :  Cô Mận 5B                                

I/ Kế hoạch chung:   

 Toàn trường bắt đầu dạy và học tuần 2. Riêng khối lớp 1 tiếp tục học tuần 0. Buổi chiều triển khai luyện tập hoạt động ngoài giờ để chuẩn bị cho lể khai giảng năm học mới. Tổ chức lao động tổng vệ sinh phong quang trường lớp. GV hoàn thành kế hoạch BDTX. Tập hợp phổ cập theo qui định (Lưu ý cập nhật chính xác kịp thời số học sinh chuyển đi chuyển đến). Nhân viên kiểm tra lại khẩu hiệu băng rôn để chuẩn bị cho ngày khai giảng.

II/ Kế hoạch cụ thể: 

Thứ ngày

Sáng

Chiều

Trực BGH

 

2

28/8

Chào cờ

Dạy bài tuần 2. Lớp 1 tiếp tục học tuần 0

Luyện tập nghi thức đội

Sáng: 2đ/c

Chiều: đ/c HT

3

29/8

Dạy và học

Luyện tập nghi thức đội

Sáng: 2đ/c

Chiều: đ/c PHT

4

30/8

Dạy và học

 

Lao động

Sáng: 2đ/c

Chiều: đ/c PHT

5

31/8

Dạy và học

Luyện tập nghi thức đội

Sáng: 2đ/c

Chiều: đ/c PHT

6

01/9

Dạy và học

Giao ban

      

Sáng: 2đ/c

Chiều: đ/c HT

7

02/9

 

 

 

CN

03/9

 

 

 

 

                 

 

III/ Nhận xét tuần .

...............................................................................................................................................          

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

KẾ HOẠCH TUẦN 4                         

                            (Từ ngày 21/8/2017 đến 27/8/2017 )

       GV trực :  Cô Thu 5A                                 

I/ Kế hoạch chung:   

 Toàn trường bắt đầu dạy và học tuần 1. Riêng khối lớp 1 học tuần 0. Buổi chiều triển khai luyện tập hoạt động ngoài giờ để chuẩn bị cho lể khai giảng năm học mới. Tổ chức lao động tổng vệ sinh phong quang trường lớp. Tập hợp phổ cập theo qui định.

II/ Kế hoạch cụ thể: 

Thứ ngày

Sáng

Chiều

Trực BGH

 

2

21/8

Chào cờ

Dạy bài tuần 1

Lớp 1 học tuần 0

Luyện tập nghi thức đội

Sáng: 2đ/c

Chiều: đ/c HT

3

22/8

Dạy và học

Luyện tập nghi thức đội

Sáng: 2đ/c

Chiều: đ/c PHT

4

23/8

Dạy và học

HT đi dự tổng kết năm học tai sở giáo dục

Luyện tập nghi thức đội

Sáng: 2đ/c

Chiều: đ/c HT

5

24/8

Dạy và học

Luyện tập nghi thức đội

Sáng: 2đ/c

Chiều: đ/c PHT

6

25/8

Dạy và học

Giao ban

        Lao động

Sáng: 2đ/c

Chiều: đ/c HT

7

26/8

 

 

 

CN

27/8

 

 

 

 

                 

 

III/ Nhận xét tuần .

...............................................................................................................................................          

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 3                         

                            (Từ ngày 14/8/2017 đến 20/8/2017 )

       GV trực :                                 

I/ Kế hoạch chung:   

Toàn trường tiếp tục lao động tổng vệ sinh. Điều tra số liệu học tập cộng đồng. Điều tra phổ cập đầu năm kết hợp cả 3 cấp học trên địa bàn. Tiếp tục ôn luyện và ra đề kiểm tra cho số học sinh rèn luyện trong hè. Học tập các văn bản qui định đầu năm học. Triển khai kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017- 2018. PHT lên thời khoá biểu để bước vào năm học theo bố trí giáo viên đã thống nhất.

 

II/ Kế hoạch cụ thể: 

Thứ ngày

Sáng

Chiều

Trực BGH

2

14/8

Lao động- Điều tra số liệu học tập cộng đồng

Lớp 1 học tuần 0

 

3

15/8

Điều tra phổ cập

Điều tra phổ cập

 

4

16/8

Điều tra phổ cập

Điều tra phổ cập

 

5

17/8

Điều tra phổ cập

 

 

6

18/8

Kiểm tra lại lần 1. Kiểm tra sách vở đồ dùng học tập của học sinh

 

 

7

19/8

 

 

 

CN

20/8

 

 

 

 

 

III/ Nhận xét tuần .

...............................................................................................................................................          

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 2                         

                       (Từ ngày 07/8/2017 đến 11/8/2017 )

       GV trực :                                 

I/ Kế hoạch chung:   

Toàn trường tập trung đón, tuyển học sinh vào đầu năm hoc. Tạm thời phân công phần hành trách nhiệm cho từng cá nhân. Tổ chức lao động tổng vệ sinh. Kiểm tra sách vở dụng cụ học tập của học sinh. Tập huấn chuyên môn các nội dung của phòng qui định.

 

II/ Kế hoạch cụ thể: 

Thứ ngày

Sáng

Chiều

Trực BGH

2

8/5

Tập huấn CNTT

 

 

3

9/8

Tập huấn CNTT

 

 

4

10/8

Lao động

 

 

5

11/8

 

Tập huấn sử dụng phần mềm để soạn bài

 

6

12/8

Lao động

 

 

7

13/8

 

 

 

CN

14/8

 

 

 

 

 

III/ Nhận xét tuần .

........................................................................................................................................  …..        

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN NĂM HỌC 2017- 2018                                                                                             TUẦN 1 (Từ ngày 01/8/2017 đến 06/8/2017 )

       GV trực :                                 

I/ Kế hoạch chung:   

          Toàn trường tập trung đón, tuyển học sinh vào đầu năm hoc. Tạm thời phân công phần hành trách nhiệm cho từng cá nhân. Tổ chức lao động tổng vệ sinh. Kiểm tra sách vở dụng cụ học tập của học sinh. Tập huấn chuyên môn các nội dung của phòng qui định. Ôn tập để chuẩn bị kiểm tra lại cho số học sinh phải rèn luyện thêm trong hè.

II/ Kế hoạch cụ thể:

-         Tập trung học sinh dặn dò phổ biến một số công việc chuẩn bị cho năm học mới.

-         Họp hội đồng phân công phần hành - giáo viên chủ nhiệm lớp:

  1A: Cô Xuân Thu         2A: Cô Trần Hiền       3A: Cô Cao Hiền

   1B: Cô Lệ                     2B: Cô Sinh                 3B: Cô Chiến

   4A: Cô Trang                5A: Cô Phạm Thu

   4B: Cô Minh Nguyệt    5B: Cô Mận

 Cô Thanh dạy số tiết của cô Cao Hiền năm học 2016-2017.

 -    Các GVCN của các lớp có học sinh kiểm tra lại chịu trách nhiệm ôn tập và ra đề kiểm tra nộp cho PHT để chuẩn bị cho ngày 18/8 tổ chức kiểm tra lại lần 1.

-         Từ ngày 02- 03/8 lao động tổng vệ sinh

-         Ngày 10/8 tập trung kiểm tra sách vở đồ dùng của học sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các Tin đã đăng
ĐỊA CHỈ
Thạch Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Thiết Sơn
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình