Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

KẾ HOẠCH TUẦN 1

8/21/2019 4:08:20 PM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ                                                          LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 01

                TRƯỜNG TH THIẾT SƠN                                                    (Từ ngày 19/8/2019 đến ngày 25/8/2019)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

19/8

Sáng

Chỉ đạo gv dạy tuần 1 của năm học mới

Dạy bài tuần 1

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Chiều

Chỉ đạo hoạt động của nhà trường

Dạy bài tuần 1

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Thứ Ba

20/8

Sáng

Chỉ đạo hoạt động của nhà trường

Dạy bài tuần 1

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Chiều

Chỉ đạo hoạt động của nhà trường

Dạy bài tuần 1

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Thứ Tư

21/8

Sáng

Chỉ đạo hoạt động của nhà trường

Dạy bài tuần 1

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Chiều

        Chỉ đạo lao động

Lao động

Lao động

Khối 3.4.5 Lao động

 

Thứ Năm

22/8

Sáng

Chỉ đạo hoạt động của nhà trường

Dạy bài tuần 1

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Chiều

Chỉ đạo hoạt động của nhà trường

Dạy bài tuần 1

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Thứ Sáu

23/8

Sáng

Chỉ đạo hoạt động của nhà trường

            Giao ban tuần

Dạy bài tuần 1

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Chiều

Chỉ đạo hoạt động của nhà trường

HT dự tổng kết năm học tại Đồng Lê

Dạy bài tuần 1

Làm việc  theo phần hành

Học

 

Thứ Bảy

24/8

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

25/8

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  KẾ HOẠCH TUẦN 34 5/14/2019 7:43:16 PM

  KẾ HOẠCH TUẦN 37 5/14/2019 7:40:03 PM

  KẾ HOẠCH TUẦN 35 5/14/2019 7:37:48 PM

  KẾ HOẠCH TUẦN 36 5/14/2019 7:35:14 PM

  KẾ HOẠCH TUẦN 38 5/14/2019 3:30:47 PM

  KẾ HOẠCH TUẦN 30 3/22/2019 7:12:36 PM

  KẾ HOẠCH TUẦN 29 3/11/2019 4:35:59 PM

  KẾ HOẠCH TUẦN 28 3/5/2019 7:47:04 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 27 2/26/2019 8:08:30 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 26 2/18/2019 1:37:37 PM

ĐỊA CHỈ
Thạch Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Thiết Sơn
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình